TŘÍDNÍ SCHŮZKY 23.4.2013

Třídní schůzky  budou v úterý 23.4.2013. Rodiče se sejdou s třídními učiteli rovnou v kmenových třídách svých dětí, kde dostanou informace o prospěchu a chování. Potom mají možnost navštívit ostatní učitele, případně vedení školy. V  I.- III.ročníku začínají schůzky v 17:30 h, v ostatních třídách v 18 h. Rodiče dětí z I.B a I.C se sejdou s třídními učitelkami v prostorách školní družiny (aby v případě sourozenců nemuseli přecházet z Vinořského náměstí).