PEDAGOGICKÝ SBOR DRUŽINY

 

 funkce  jméno  vzdělání aprobace  kontakt
vedoucí vychovatelka Jitka Kuchlerová SŠ, vych.  kuchlerova@zsvinor.cz
vychovatelka Soňa Červenková SŠ, vych.  
vychovatelka Hana Tupá SŠ, vych.  
vychovatelka Hana Weishauptová BC, vych.  
vychovatelka Kateřina Šottová SŠ, vych.  
vychovatelka Lenka Kosmannová SŠ, vych.  
vychovatelka Iveta Binderová SŠ, vych.