ŠD - podzim 2014 - zima 2015

Témata ve školní družině – Praha naše hlavní město. Co je domov ? Cesta kolem světa za 303 dní. Knihy , kvízy, soutěže, výtvarné činnosti k dané tématice.

Běžná činnost školní družiny- práce s přírodninou, obtisky listů, příprava výrobků na vánoční trhy a jejich prodej, výroba masopustních masek.
Celodružinové akce – hallowen, vánoční trhy.