Předškolní vzdělávání

Vážení rodiče předškolních dětí,
předškolní vzdělávání je pro Vaše děti povinné. Z důvodu současné situace, kdy může kdykoli dojít k uzavření některé z předškolních tříd z důvodu karantény, jsme pro Vás připravili v souladu s RVP PV a Školním vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání nabídku rozvojových aktivit, které využíváme pro vzdělávání v běžném režimu.  Vám tím umožníme pracovat s dětmi tak, jak to běžně dělají paní učitelky v mateřské škole. Z hlediska obsahu vzdělávání k očekávaným výstupům, jinými slovy tím rozumíme to, co by děti měly vzhledem ke svému věku zvládat, uvádíme ve vzdělávací nabídce nabídku z vlastních zdrojů pedagogů nebo ze zdrojů jiných autorů pro předškolní vzdělávání – zde dbáme na dodržování autorských práv. Pro děti v posledním povinném roce předškolního vzdělávání je důležitá systematická příprava na vzdělávání v základní škole, do níž za několik měsíců nastoupí.
Abychom neztratili kontakt mezi rodiči a pedagogy a hlavně mezi dětmi a pedagogy, v případě uzavření třídy Vám paní učitelky budou k dispozici na telefonu každé pondělí v době od 8.00 hod. do 13.00 hod. V této době jim můžete volat nejen Vy, ale Vaším prostřednictvím i Vaše děti.  Zároveň každé pondělí, prostřednictvím mailů, pošlou paní učitelky dětem pracovní listy, na zpětné vazbě se domluvíte přímo s paní učitelkou. Pokud dojde k uzavření všech tří předškolních tříd, vzdělávací nabídka je jednotná. Paní učitelky spolupracují. V případě nutné karantény jedné třídy, včetně paní učitelek, platí výše uvedené, ale budete komunikovat s paní učitelkou, která třídu zastupuje.
Integrované bloky ŠVP:
•    To jsem já
•    Vím, kam patřím
•    Objevuji svět
•    Chci být prospěšný
•    Chráním zdraví své i ostatních
K těmto integrovaným blokům v příloze uvádíme ke “VZDĚLÁVACÍ NABÍDCE“ nabídku vlastní a dále nabídku z jiných zdrojů pro možné vykonávání činností. Jejím prostřednictvím určitě s dětmi vše hravě zvládnete. U každého integrovaného bloku za vzdělávací nabídkou je výčet toho, co by měly děti po jeho ukončení zvládnout.
Není to směrodatné pro všechny děti, protože každé dítě je jiné, každé potřebuje jinou individuální péči a jedině opakováním a procvičováním dosáhneme těch nejlepších výsledků.  V případě dotazů a nejasností Vás každé pondělí paní učitelky povedou a jsou Vám k dispozici. Neváhejte nás ve stanovený den a čas kontaktovat.