Školní rok 2018/2019

7.5.2019

Vyhodnocení dotazníku zadaného rodičům žáků 1.tříd na třídních schůzkách 25.4.2019

Zjišťovali jsme spokojenost rodičů žáků 1.tříd s naší školou. Na anketní otázky odpovědělo 74 rodičů současných

...

celý článek

Školní rok 2016/2017

10.5.2017

Vyhodnocení srovnávacích testů zadaných žákům 3.tříd 30. a 31.5.2017

30.5.byla ve všech třetích třídách zadána srovnávací písemná práce z matematiky a předmětu "Člověk a jeho svět". Výsledky

...

celý článek

Školní rok 2014/2015

31.3.2015

Na třídních schůzkách 19.3.2015 byli rodiče požádáni o vyplnění dotazníku, týkajícího se jejich spokojenosti s vinořskou školou. Získali jsme 334 odpovědí, spokojenost rodičů je vysoká. Děkujeme Vám

...

celý článek

Školní rok 2012/2013

25.4.2013

15.5.byla ve všech třetích třídách zadána srovnávací písemná práce z matematiky a předmětu "Člověk a jeho svět". Výsledky ukázaly, že děti jsou ve všech třídách připraveny velmi dobře, jejich výkony

...

celý článek

Školní rok 2011/2012

25.4.2013

Rozhodli jsme se testovat spokojenost rodičů se školou. Abychom dosáhli výsledky, které budou mít vypovídající hodnotu, připravili jsme jednoduchý dotazník se šesti tvrzeními, jejichž pravdivost

...

celý článek

Školní rok 2010/2011

25.4.2013

 Důležitou součástí školního vzdělávacího programu je sebehodnocení – autoevaluace školy. Provádí se různými způsoby, prostým pozorováním, zadáváním dotazníků rodičům, žákům a učitelům, účastí na

...

celý článek