ŠVP VZDĚLÁNÍ = ŠANCE

Text celého našeho školního vzdělávacího programu (přes 200 stran) je v příloze. (Aktuální znění od 1.10.2019.)

Přílohy

ŠVP.pdf