zápis do mateřské školy na školní rok 2014/15

Zápis do MŠ na školní rok 2014/2015 se koná 12.a 13.3.2014 v době od 13.00 hod. do 17.00 hod. Místo konání – budova v Mikulovické ulici ( původní budova mateřské školy). Zapsány budou všechny děti narozené k datu 30.9.2011 a starší. U zápisu předložíte rodný list dítěte, zákonný zástupce občanský průkaz a řádně vyplněnou žádost o přijetí dítěte do mateřské školy, ve které nesmí chybět vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte. Pokud vyjádření lékaře v den zápisu bude chybět, dítě Vám zapíšeme s podmínkou, že nám bude do 19.3.2014 doručeno. V opačném případě jste nedoložili všechny požadované dokumenty potřebné k zápisu, tudíž Vaše dítě nebude zařazeno do pořadníku, který se po zápisu určuje dle daných kritérií.

Pokud Vaše dítě bude do mateřské školy přijato, je nutné při nástupu do MŠ odevzdat vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte v evidenčním listu. Bez ohledu na to, zda Vaše dítě bude přijato či ne, nabízíme Vám možnost vyřízení obou potvrzení u lékaře najednou. Obě odevzdáte u zápisu. Žádost o přijetí si můžete vytisknout zde v příloze. Evidenční list pro dítě v mateřské škole je možno vytisknoutrovněž zde v příloze. Oba formuláře je také možno vyzvednout v MŠ v Mikulovické ulici.
 
 
Schůzka rodičů budoucích prvňáčků bude ve školní jídelně v úterý 10.12.2013 od 17 h. Dostanete zde informace o naší škole, o tom, co by měl budoucí prvňáček umět, zodpovíme vaše dotazy a zájemce provedeme po škole. Schůzka samozřejmě není povinná, ale jste srdečně zváni.