Zápis do mateřské školy na rok 2020/21

Zápis do MŠ na školní rok 2020/2021 se koná 5. 5. a 6. 5.2020 v době od 13.00 hod. do 16.30 hod. Místo konání – budova v Mikulovické ulici (původní budova mateřské školy). Zapsány mohou být podle poslední novely školského zákona děti, které dovrší do 31. 8. 2020 dva roky a starší. U zápisu předložíte rodný list dítěte, zákonný zástupce občanský průkaz a řádně vyplněnou žádost o přijetí dítěte do mateřské školy, ve které nesmí chybět vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte. Bez těchto náležitostí nebude dítě zapsáno.

Pokud Vaše dítě bude do mateřské školy přijato, je nutné při nástupu do MŠ odevzdat vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte v evidenčním listu. Bez ohledu na to, zda Vaše dítě bude přijato či ne, nabízíme Vám možnost vyřízení obou potvrzení u lékaře najednou. Obě odevzdáte u zápisu. Potvrzení lékaře je nutné na obou formulářích. Žádost o přijetí si můžete vytisknout zde v příloze. Evidenční list pro dítě v mateřské škole rovněž. Oba formuláře je také možno vyzvednout v MŠ v Mikulovické ulici – nová budova – třída Broučci. V případě nepřijetí dítěte bude evidenční list na vyžádání rodičů vrácen nebo po uzavření přijímacího řízení skartován. Pořadí u zápisu nemá vliv na přijetí dítěte.
Nárok na přednostní přijetí mají od 1. 9. 2018 děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku (§ 34 odst. 3 školského zákona – znění účinné od 1. 9. 2018). Děti budou přijímány podle kritérií (viz příloha), tedy v pořadí podle věku.
Do vinořské MŠ se přijímají děti po dovršení věku tří let. Z tohoto důvodu není nutné mladším dětem žádost o přijetí do MŠ podávat.