ZAČÍNÁME

Školní rok nám začal a v některých třídách občas ukápne slzička.
Většinou však vidíme na dětských tvářích úsměv. Šikovné jsou i úplně nejmladší děti ze třídy Broučků.
Na fotografiích jsou společně s dětmi ze třídy Lištiček.