VÝSTAVA PRACÍ DĚTÍ Z VÝTVARNÉHO KROUŽKU V MIKULOVICKÉ ULICI

V pondělí 26.1. pořádal výtvarný kroužek, pod vedením paní učitelky Lenky Kopejskové, výstavu dětských prací. Děti ze třídy Lištiček, Houbiček a Jahůdek se měly čím pochlubit. Výrobky a obrázky byly velice zdařilé. Neméně důležitá je radost, s jakou se děti do výtvarného tvoření vrhají.