VEVERKY V HUDEBNÍ TŘÍDĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Veverky navštívily hudební třídu na základní škole. Paní učitelka Pobudová se s dětmi přivítala netradičním pozdravem s netradičními hudebními nástroji , na které si děti vyzkoušely zahrát. Prostřednictvím pohybové a poslechové hry děti poznávaly hudební nástroje. Pestrou, zábavnou  a v neposlední řadě poučnou hodinu jsme společně
zakončili hrou na tělo na Mozartovu klasiku - Malá noční hudba. Děti výborně spolupracovaly a hodinu si náležitě užily.