VEVERKY

Děti ze třídy Veverek jely na prima výlet do ZOO Chleby.