VE TŘÍDĚ HOUBIČEK

Že je ovoce našemu zdraví velmi prospěšné vědí již i děti ze třídy Houbiček. A jsou tak šikovné, že si za dozoru paní učitelky připravily samy ovocný salát.
Ze zbylých jablíček jim paní učitelka usušila křížaly.