VÁNOČNÍ DÁREK RODIČŮM

Vážení rodiče,
16.12. ve školce byly Vánoce. Pod stromečkem děti měly moc krásných dárků, děkujeme za ně i Vám.
 

Na oplátku mají pro Vás děti, paní učitelky a zaměstnanci školky jedno velké překvapení. Není to hmotný dárek, ale dárek, který Vás jistě potěší. Chceme se totiž podělit o krásný výsledek naší práce, kterou nám zhodnotila Česká školní inspekce. Paní inspektorky u nás provedly kontrolu od 1. do 3.12. Byly se podívat na děti i paní učitelky. Zjistily, že pomyslná laťka předškolního vzdělávání je u nás nastavena velmi vysoko. Práce s dětmi je mnohdy nadstandardní jak u mladších dětí, tak u předškoláků. Tak krásné cvičení s dětmi, předvedené na Vinořském náměstí, paní inspektorka prý ještě neviděla. Práci u předškolních dětí by prý paní učitelky mohly předvádět na praxi studentkám pedagogické školy. Ve všech třídách panuje úžasná atmosféra, třídy jsou výborně vybaveny, prostředí je krásné, čisté. Vedoucí paní inspektorka obešla všechny třídy a prohlásila, že takhle krásné a takto vybavené třídy dlouho neviděla. Vyzdvihla nadstandardní spolupráci se základní školou, spolupráci vedení základní a mateřské školy. V té jsme prý vzorem pro ostatní. Mohli bychom dál pokračovat ve výčtu kladů.
Ani jsme si všechny ty nadstandardy neuvědomovali, protože to ve vinořské školce máme takto dlouhá léta nastavené. Věříme, že i Vy máte z takovýchto výborných výsledků naší práce radost. Uspěli jsme na výbornou a to je určitě krásný dárek pro nás všechny.

Přejeme Vám krásné, pohodové Vánoce a v novém roce hlavně pevné zdraví.
 

Na další spolupráci se těší
                                              

kolektiv mateřské školy.

Ve Vinoři dne 20.12.2021