UČÍME SE O ZVÍŘÁTKÁCH V LESE

Shozy jelena, srnce a daňka zapůjčil do MŠ pan Dvořák, děkujeme. Děti už vědí, k čemu zvířátka parohy potřebují a proč je shazují.