Třídy Soviček a Veverek 17. a 18.12.uzavřeny

Vážení rodiče dětí ze třídy Soviček a Veverek,
 
ve dnech 7. a 8. 12. 2020 bylo Vaše dítě v budově mateřské školy Prachovická 340, Praha 9 – Vinoř v kontaktu s osobou, která je Covid pozitivní. Epidemiologickým šetřením byly na základě námi zaslaných kontaktů shledány důvody pro karanténní opatření do 17. a 18. 12. 2020 (dle posledního data přítomnosti ve školce). V tyto dny je třída Soviček a Veverek uzavřena.


Bližší informace od hygieny HMP obdrží rodiče, kterých se výše uvedené týká, v mailu.


Nařízení hygieny:
Karanténní opatření stanovené mimořádným opatřením MZ ČR aktuálně zahrnují: domácí karanténu minimálně po dobu 10 dnů a vyšetření  výtěr z krku a z nosu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10. dne.
Pokud bude osoba v karanténě bez klinických obtíží a výsledek z odběru bude negativní,  karanténa končí (po uplynutí min. 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou).
V případě, že se nepodaří provést RT-PCR test v průběhu 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou z důvodů hodných zvláštního zřetele (jedná se o výjimečnou situaci, kdy provedení testu brání překážka např. v podobě nedostatečné kapacity laboratoří apod.) se karanténní opatření asymptomatických osob (tj. bez příznaků) ukončí bez provedení testu za 14 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.
Mimořádné opatření nepřipouští možnost volby a individuálního rozhodování u koho test provést a u koho nikoli.
Testy je nutné u dětí provést 17. – 18.12.2020