TŘI KRÁLOVÉ VE TŘÍDĚ HOUBIČEK

Téma Tří králů provázelo děti z Houbiček celý týden. Chodby MŠ vyzdobily podobizny Kašpara, Melichara a Baltazara, děti se seznamovaly s jejich příběhem. Hrály pohybové hry : Na kometu, Moje hvězda, Mudrci na cestě aj. Vyrobily si papírové koruny, dělaly grafomotorické listy a naučily se zpívat koledu.