SPORTOVNÍ KROUŽEK V MŠ PRACHOVICKÁ

Celý školní rok děti pilně cvičí pod vedením paní učitelky Nikoly Guryčové. Za tu dobu získaly mnoho pohybových dovedností a lásku ke sportu.