SOVIČKY V KNIHOVNĚ

V týdnu, kdy si děti ze třídy Soviček vyprávěly o knihách, navštívily místní knihovnu. Milá paní knihovnice dětem vysvětlila, jak si takovou knihu mohou půjčit, jak jsou knihy v knihovně řazeny. Společně jsme si všichni zahráli pohádkové pexeso, kdy děti rozeznávaly pohádky na kartičkách. Samostatně si mohly knihy vypůjčit a prohlédnout.