SOVIČKY NA NÁVŠTĚVĚ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Děti ze třídy Soviček navštívily třídu ZŠ. Posadily se do lavic a vyzkoušely, jaké to je být prvňáčkem.
Plnily úkoly, které jim připravila paní učitelka. Dětem se ve škole moc líbilo a už se do ní těší.