Provoz MŠ od 12.4.2021

30.4.2021:

Provoz MŠ se vrací 3.5.2021 do normálu bez testů a roušek. Počet dětí ve třídách už není omezen.

7.4.2021:

Oficiální pokyny jsme dnes dostali. Všechny informace uveřejněné 6.4.2021 platí. Děti budou ve skupinách, které jsme již uveřejnili. Před nástupem do školky budou muset podstoupit antigenní test, a to každé pondělí a čtvrtek.


Testování proběhne před každou budovou, děti i dospělí budou čekat cca 15 min venku, proto prosíme, přizpůsobte i oblečení. Samotný test obdržíte při vstupu do budovy, rodiče dítěte pomohou s testováním (učitelky testování neprovádějí) a poté se i s dítětem odeberou ven. V případě negativního výsledku může dítě do školky, v případě pozitivního výsledku bohužel musí podstoupit PCR test a do školky  nemůže. Pokud dítě nebude přítomno ve školce v pondělí nebo ve čtvrtek, bude se testovat v den příchodu do školky. Pokud dítě již v posledních 90 dnech (od prvního pozitivního testu) prodělalo covid onemocnění, což doložíte potvrzením lékaře nebo hygieny, testovat se nemusí.


Při pozitivním testu v pondělí nenastoupí do školky pouze toto dítě, třída zůstává. Při prvním pozitivním výsledku testu ve čtvrtek ponecháme ve třídě již přítomné děti, další již nemohou do skupiny nastoupit. V pátek je celá třída v karanténě a dále budeme postupovat podle výsledku PCR testu a pokynů hygieny.


Ve vnitřních prostorách školky děti nemusí mít roušku, rodiče musí mít respirátor jak při testování dítěte, tak při odvedení dítěte do šatny.


Provoz školky je v normálním rozsahu. Děkujeme za dodržování všech opatření.

 

6.4.2021:

Od 12.4.2021 přijdou zpět do MŠ pravděpodobně děti z předškolních tříd. Oficiální informace zatím nemáme (zveřejníme zde ihned po jejich obdržení). Ze zpráv na webu to zatím vypadá, že ve třídě bude moci být maximálně 15 dětí. Máme připraveno jejich rozdělení, pokud to takto dopadne. Každou třídu rozdělíme na dvě skupiny, využijeme třídy v Mikulovické ulici. Pro Vaši informaci toto rozdělení již zveřejňujeme - v příloze. Děti, které přijdou do školky, se budou muset před vstupem v pondělí a čtvrtek otestovat. Test pro dítě obdržíte ve školce a provedete si ho sami, potom počkáte čtvrt hodiny na výsledek. Pak dítě může vstoupit do školky.

Ještě jednou upozorňujeme, že tyto informace nemáme zatím oficiálně potvrzeny.