Připomeneme si kouzelný vánoční den ve třídě Houbiček

Děti si nejprve pověděly, proč slavíme Vánoce. Paní učitelka jim přečetla příběh o narození Ježíška v Betlémě, poté si zazpívaly koledy, rozkrajovaly jablíčka, pouštěly lodičky a házely střevícem. Nakonec zazvonil zvoneček a pohledy všech dětí se upřely na stromeček, pod nímž našly mnoho dárků.