PRVNÍ POMOC U DĚTÍ

Paní učitelky z mateřské školy absolvovaly kurz "První pomoc malým dětem", který se konal ve Vincentu . Pro všechny byl velice přínosný.