PREVENCE A BEZPEČNOST

Divadlo Ve Tři poučilo naše děti o bezpečnosti v silničničním provozu z pohledu chodců, cyklistů i řidičů. Děti projevily velký zájem a zároveň ukázaly dobré znalosti.