PŘEKRÁSNÉ BESÍDKY V PŘEDŠKOLNÍCH TŘÍDÁCH

V Sovičkách, Veverkách i Včeličkách se v pondělí 10.6. konaly závěrečné besídky s tradičním stužkováním předškoláků.
Vystoupení dětí měla velice vysokou úroveň, což svědčí o výborné práci pedagogického sboru, který dokázal připravit program tak, aby ho děti předvedly s chutí a nadšením.
Svůj obdiv neskrýval pan starosta s panem ředitelem a my jim naopak děkujeme za to, že přišli naše budoucí školáky ostužkovat a předat knihu na památku.