PONÍCI

V pátek 17. ledna se na dvoře ZŠ objevili 4 poníci. Chvíli jsme je pozorovali z okna a pak jsme se rychle vypravili ven, kde jsme si poníky prohlédli zblízka a sledovali jsme jejich odchyt. Děti mají velkou pochvalu za rychlost při převlékání, abychom byli venku včas, a také za tiché a klidné chování ke zvířatům.