POLICIE VE TŘÍDĚ VČELIČEK

Velice zajímavou přednášku si vyslechly děti ze třídy Včeliček. Seznámily se s činností pořádkové, dopravní a zásahové policie. Měly možnost vyzkoušet si otisky prstů, či stěry otisků z hrnečku.