PLAVÁNÍ PŘEDŠKOVÁKŮ - VEVERKY

Dne 11.1. nastala první lekce plaveckého výcviku v Čelákovicích. Veverky se na tento den ( některé s mírnými rozpaky) moc těšily. Po úvodním nezbytném seznámení s pravidly chování v rámci bezpečnosti, byly děti rozděleny do družstev. Poté se odebraly na svá stanoviště. Již po chvíli bylo na první pohled patrné, jak si děti za pomoci lektorek a barevných  pomůcek vodu užívají. První lekci děti zvládly na jedničku. Byly moc statečné a šikovné.