O NEPOSLUŠNÝCH TELÁTKÁCH

Pohádka divadelní skupiny "Vysmáto" pana Aleše Bílka děti z celé školky doslova nadchla.