MŠ - informace k zahájení školního roku 2020/21

Vážení rodiče nově přijatých dětí,
přinášíme vám informace k zahájení školního roku 2020/2021.
Školní rok bude zahájen 1.9.2020.
Rozdělení dětí do tříd bude zveřejněno poslední týden v srpnu 2020 (se zveřejněním jména Vašeho dítěte jste dali souhlas při podpisu přihlášky k předškolnímu vzdělávání) - zveřejněno 19.8.2020.
Podmínkou pro vstup dítěte do mateřské školy je odevzdaný evidenční list, kde musí být lékařské potvrzení. Řada z Vás poslala s přihláškou zároveň evidenční list, ovšem bez vyjádření lékaře. Z tohoto důvodu je neplatný. Po zveřejnění rozdělení dětí do tříd uvidíte, na kterou paní učitelku se můžete obrátit a tento evidenční list donést již v přípravném týdnu. Nejpozději však při prvním předání dítěte do třídy. Bez potvrzeného evidenčního listu lékařem dítě nebude přijato!
Veškeré další pokyny naleznete v příloze - pokyny pro rodiče. Zároveň Vás zveme na třídní schůzku, která se bude ve všech třídách konat v pondělí 7. září od 16.30 hod.