MIKULÁŠ VE ŠKOLCE

Do všech tříd mateřské školy přišel 4. prosince Mikuláš, anděl a dva čerti.
Protože nejmenší děti vůbec nezlobí, čerty jsme k nim nepustili a tak se všem ukázali jen
za oknem. Větší děti také nezlobí, ale na čerty se už těšily. Měly pro ně připravené
písničky, básničky a dokonce čertí tance. Ve všech třídách panu Mikulášovi, andílkovi i čertům
děti připravily krátké vystoupení, za které dostaly hezkou nadílku a velkou pochvalu.