MDD VE TŘÍDĚ VEVEREK

Den dětí, který Veverky s nadšením očekávaly, proběhl v dobré náladě. Děti si vyzdobily třídu, zahrály si hry,
zasoutěžily. Odměněny byly zmrzlinou a dalšími dobrotami.