MATEŘSKÁ ŠKOLA - INFORMACE O PLATBÁCH ZA ŠKOLNÉ

1/ Nezapomeňte v červnu 2020 zrušit trvalý příkaz pro platbu školného.


2/ Vrácení školného za měsíc červen rodičům dětí, kteří částku uhradili, ale dítě do MŠ 
     nedocházelo, proběhne v první polovině července.


3/ Od nového školního roku proběhne změna při platbě školného.

Nově se bude vybírat v září 2020 školné za celý školní rok - tj. 5000,-Kč.
V odůvodněných případech po dohodě možnost v září 2000,-Kč a v lednu 3000,-Kč, ale  tuto možnost prosíme používejte jen v případě naprosté nutnosti.
Pokud dítě ukončí docházku v průběhu školního roku, poměrná část bude navrácena.