Letní školka 2014

 

2.týden letní školky aneb  HAWAIISKÝ TÝDEN V LETNÍ ŠKOLCE
Ačkoli nám od půlky týdne počasí moc nepřálo, udělali jsme si pravou Hawaii alespoň ve třídě. Ve čtvrtek jsme si jako praví domorodci zabubnovali a zatancovali v kroužku, moc se nám to líbilo, obzvláště bubnování našich jmen, nebo lidových písniček, které jsme všichni znali, i ti nejmenší z nás.

Od 1.července začala pro naše děti letní školka. První týden je tematicky "duhový", a proto jsme si pozvali pana Václava Štrassera s vystoupením Duhové bubliny. Dětem se moc líbilo a dokonce si vyzkoušely, jak těžké je takovou bublinu vykouzlit.

V době letních prázdnin je školka, z důvodu čerpání dovolené pedagogických pracovnic, uzavřena. Protože rodiče projevili dostatečný zájem, i o letošních prázdninách zabezpečí provoz MŠ Občanské sdružení při ZŠ a MŠ Praha - Vinoř. Otevřeno bude v rozsahu normálního provozu školky po dobu dvou týdnů v době od 1.7. do 11.7.2014. Přihlášeno je celkem 37 dětí, z nichž někteří využijí oba týdny a někteří první nebo druhý týden. O Vaše děti se postarají paní učitelky z naší MŠ.

Scházet se budeme ve třídách v ulici Mikulovické. Využijeme třídu Jahůdek a Houbiček. Provoz je stejný jako v době školního roku, tj. od 6.30 hod. do 16.30 hod.

Na každý týden je připraven bohatý program - viz. příloha.