LIŠTIČKY V KNIHOVNĚ

Děti navštívily knihovnu ve Vinoři. Paní knihovnice si s nimi povídala o různých typech knih a žánrech. Vysvětlila a ukázala jim systém dělení knih v knihovně a poté si je mohly samostatně půjčovat a prohlížet. Dětem se návštěva knihovny velmi líbila a prý se už těší do školy, kde se naučí číst.