LIŠTIČKY

Děti ze třídy Lištiček na procházce, při cvičení a výtvarném tvoření. Takhle si to ve školce užívají a všechno je baví.