LETNÍ BESÍDKA U LIŠTIČEK

A už je tady konec školního roku a s ním pravidelně přicházíme s besídkami pro rodiče. Jako první se předvedly děti ze třídy Lištiček. Vystoupení měly krásné, všem se  líbilo a dětem to moc slušelo.