KRÁSNÉ PRÁZDNINY

Krásné prázdniny přejí děti a paní učitelky ze všech tříd mateřské školy.