KRÁSNÉ BESÍDKY U PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ

Ve třídě Včeliček, Soviček a Veverek se dne 14.6. konaly závěrečné, slavnostní besídky. Ve všech třídách si paní učitelky s dětmi připravily program, který byl na velmi vysoké úrovni a ve všech třídách ho děti zvládly na jedničku s hvězdičkou. Za to patří poděkování paním učitelkám. Na závěr proběhlo slavnostní stužkování, kterého se tradičně ujali pan starosta s panem ředitelem. Na památku si každý předškolák odnesl hezkou knihu.