KRÁSNÉ BESÍDKY PŘEDŠKOLÁKŮ

20.6. se konaly ve třídě Včeliček, Veverek a Soviček závěrečné besídky. Ve všech třídách rodiče viděli program na vysoké úrovni, mnohdy se přítomní mohli domnívat, že jsou na vystoupeních o mnoho starších dětí. Je vidět, že děti v naší mateřské škole jsou opravdu hodně šikovné. Velkou zásluhu na tom mají nejen rodiče, ale i paní učitelky. Na závěr vystoupení byli slavnostně ostužkováni panem starostou a panem ředitelem všichni předškoláci. My jim přejeme prima prázdniny a  ve škole hodně úspěchů a veselých dnů.