KRÁSNÁ BESÍDKA VE TŘÍDĚ MYŠEK

 Myšky uvítaly rodiče v čertovských kostýmech a předvedly krásné vystoupení. Přestože všechny děti chodí do školky teprve od září, naučily se toho opravdu hodně. Paním učitelkám se dostalo od rodičů velkého poděkování.