KRÁSNÁ BESÍDKA VE TŘÍDĚ MYŠEK

Besídka pro rodiče a prarodiče se dětem velice vydařila. Program byl pestrý. Viděli jsme dramatizaci, zaposlouchali jsme se do recitace a krásného zpěvu.
Za úžasnou práci s dětmi patří paním učitelkám velké poděkování.