KRÁSNÁ BESÍDKA VE TŘÍDĚ LIŠTIČEK

Opravdu vydařená byla besídka předškolních dětí ze třídy Lištiček. Od září se toho stačily hodně naučit a rodičům i prarodičům tím udělaly velkou radost.