KRÁSNÁ A VTIPNÁ BESÍDKA U SOVIČEK

Děti ze třídy Soviček se rozloučily se školním rokem a předškoláčci se školkou krásnou a vtipnou besídkou. Na všech bylo vidět, že se nemohou dočkat, až rodičům předvedou svůj program. Zpívaly, recitovaly a tančily opravdu s chutí a radostí. Ocenil to také pan ředitel, který je na závěr slavnostně ostužkoval a na památku předal knihu. Tak ať se vám ve škole daří, milé děti!