KARNEVAL VE TŘÍDĚ VEVEREK

Děti si  karnevalový rej, který s nadšením očekávaly, náramně užily. Představily si krásné masky, zasoutěžily si, zatančily.  V zábavném dopoledni nechyběly ani dobrůtky, které děti ochotně přinesly.