KARNEVAL VE TŘÍDĚ VČELIČEK

Děti ze třídy Včeliček přišly na karneval v krasných maskách. Zatancovaly si, zasoutěžily a zahrály různé hry. Nejvíce se paní učitelky s dětmi nasmály u krmení jablíčky poslepu. Děkujeme rodičům za občerstvení a hlavně za zásoby ovoce.