KARNEVAL VE TŘÍDĚ MYŠEK

Nejmenším dětem ze třídy Myšek se karneval moc líbil a pěkně vydařil.