KARNEVAL U LIŠTIČEK

Trochu vám přiblížíme, jak probíhal karneval ve třídě Lištiček. Sportovního ducha děti opravdu mají.