KARNEVAL JE VE ŠKOLCE ROK OD ROKU KRÁSNĚJŠÍ

Ve čtvrtek 19.2. se ve všech třídách mateřské školy konal karneval. Výzdoba prostor byla nádherná a masky všech zúčastněných překrásné. Tradičně děti navštívil pan ředitel. S radostí mu nadšeně hlásily, že jsou princezny, piráti, kovbojové, víly...Děkujeme všem maminkám za krásné masky dětí a za karnevalové občerstvení.