Informace pro rodiče nově přijatých dětí do MŠ

25.8.2021:

V příloze je rozdělení dětí do tříd na nový školní rok.

 

Vážení rodiče nově přijatých dětí,
přinášíme vám informace k zahájení školního roku 2021/2022.
Školní rok bude zahájen 1.9.2021.
Rozdělení dětí do tříd bude zveřejněno 26.8.2021, po ukončení správního řízení. Se zveřejněním jména Vašeho dítěte jste dali souhlas při podpisu přihlášky k předškolnímu vzdělávání.
Podmínkou pro vstup dítěte do mateřské školy je odevzdaný evidenční list, kde musí být lékařské potvrzení. Řada z Vás poslala s přihláškou zároveň evidenční list, ovšem bez vyjádření lékaře. Z tohoto důvodu je neplatný. Po rozdělení dětí do budov a tříd uvidíte, kam můžete evidenční list donést již v přípravném týdnu – 25.8.- 31.8.2021. Nejpozději však při prvním předání dítěte do třídy. Bez potvrzeného evidenčního listu lékařem dítě nebude přijato!
Srdečně Vás zveme na třídní schůzku, která se bude konat ve všech třídách  v pondělí 6. září 2021 od 16.30 hod.
Veškeré další pokyny najdete v přílohách.